Hotele

Spośród rozwiązań zawartych w naszej ofercie, w obiektach hotelowych szczególnie przydatne okazują się systemy wspomagające:


Korzyści wynikające z wdrożenia naszych powyższych rozwiązań:

  • znaczne obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej;
  • zmniejszenie kosztów obsługi;
  • wydłużenie czasu pracy lamp;
  • podniesienie efektywności instalacji klimatyzacyjnej i chłodniczej;
  • centralny system zarządzania energią pozwala na wykonywanie szczegółowych raportów oraz na ich analizę, a co za tym idzie – na skuteczną optymalizację zużycia.

Proponowane przez nas rozwiązania generujące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej wymagają inwestycji, które mogą być finansowane z kilku żródeł. Oprócz zaangażowania własnych środków, proponujemy rozważenie skorzystania z kredytu preferencyjnego lub partnerstwo z naszą Firmą w oparciu o podział oszczędności. Wdrażanie proekologicznych rozwiązań energooszczędnych jest popierane przez liczne banki, m. in. Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz liczne instytucje, m.in. Krajową Agencję Poszanowania Energii czy Komisję Europejską.

 

Zastosowano w:

Newsletter

Aby otrzymywać nasz Newsletter prosimy o wpisanie w poniższe okienko swojego adresu e-mail i zatwierdzenie go strzałką.