Budynki biurowe

Deweloperom oraz Właścicielom budynków przeznaczonych pod wynajem, oferujemy kompletny outsourcing usług w dziedzinie energetyki. W skład proponowanej usługi wchodzą: zarządzanie dostawami energii elektrycznej, rozliczanie Najemców oraz konsulting na zasadach długoterminowego kontraktu oraz nadzorowanie, serwisowanie i inwestowanie w infrastrukturę systemów określanych mianem rozwiązań inteligentnego budynku.

Poprzez model działania polegający na finansowaniu inwestycji i zarządzaniu nimi, Bricks & Bits angażuje się w innowacyjne przedsięwzięcia wykorzystując swoją szeroką wiedzę techniczną, znajomość przemysłu i kontakty.

Najnowsze technologie są udostępniane naszym Klientom bez konieczności angażowania przez nich samych środków finansowych. Współpraca z nami daje możliwość wygenerowania dodatkowych zysków na działalności operacyjnej w budynku (zobacz: pomiar i zarządzanie przepływem energii elektrycznej oraz konsultacje energetyczne). Podczas obowiązywania kontraktu Bricks & Bits staje się dostarczycielem usług dla Najemców budynku.

Bricks & Bits oferuje również możliwość wprowadzenia technologii oszczędnościowych w infrastrukturze oświetleniowej (zobacz: oszczędzanie w oświetleniu), systemach klimatyzacyjnych oraz chłodniczych (zobacz: oszczędzanie w klimatyzacji i chłodnictwie), czy grzewczych (zobacz: oszczędzanie w ogrzewaniu).  W tych zakresach proponujemy równie korzystne formy finansowania inwestycji.

 

Zastosowano w:

 

 

 

Newsletter

Aby otrzymywać nasz Newsletter prosimy o wpisanie w poniższe okienko swojego adresu e-mail i zatwierdzenie go strzałką.