Pomiar i zarządzanie przepływem energii elektrycznej

Oferowany przez nas system pomiarowy jest idealnym narzędziem do automatyzacji rozliczeń oraz analizy i optymalizacji zużycia energii elektrycznej w dużych jednostkach biznesowych.

Zautomatyzowany system pomiarowy o dużej precyzji (klasa 0,5) jest oparty na zestawie niewielkich, wielokanałowych liczników energii elektrycznej. Dokładność systemu pomiarowego oraz jednocyklowa obserwacja poziomu i sposobu konsumpcji energii, umożliwiają zebranie kompletnych danych o zużyciu elektryczności. Analiza danych historycznych pozwala na zaproponowanie efektywnych działań optymalizacyjnych.

Inną przydatną cechą systemu jest możliwość opomiarowania pojedynczych miejsc zużycia energii elektrycznej. Sytuacja ta dotyczy przypadku, kiedy mamy do czynienia z wieloma najemcami lub rozbudowanym procesem technologicznym. System przyporządkowuje każdemu z tych miejsc szczegółowe koszty zużytej energii.

Korzyści wynikające z zastosowania systemów zarządzania:

 • dokładne i aktualne dane dotyczące zużycia, ułatwiające planowanie popytu;
 • natychmiastowe ostrzeganie o wyjątkowym zapotrzebowaniu;
 • identyfikacja lokalizacji o wyjątkowym zapotrzebowaniu;
 • powiadamianie o podejrzanych wyciekach;
 • stałe monitorowanie pomagające we właściwym wymiarowaniu wodomierzy;
 • możliwość stosowania taryf sezonowych i godzinowych dla kontroli zapotrzebowania;
 • dokładniejsze rachunki;
 • mniej spornych rachunków;
 • identyfikacja niedziałających liczników w momencie ich zatrzymania, co zmniejsza „utratę” zasobów i rodzi mniej sporów z klientami;
 • umieszczanie liczników wewnątrz lokali staje się uzasadnione, ponieważ nie ma potrzeby uzyskiwania dostępu w celu odczytu licznika;
 • informacje centrum obsługi klienta dotyczące zużycia przez klienta są aktualizowane w czasie rzeczywistym, przez co zapytania są łatwiejsze do obsłużenia;
 • ciągłe naliczanie rachunków zapobiega szczytom sezonowym w centrach obsługi klienta;
 • analiza przepływów nocnych;
 • analiza „zwolnienia” liczników;
 • skrócenie czasu potrzebnego centrum obsługi klienta na zamknięcie zapytania klienta;
 • dokładne profilowanie zużycia dla klientów komercyjnych.

Newsletter

Aby otrzymywać nasz Newsletter prosimy o wpisanie w poniższe okienko swojego adresu e-mail i zatwierdzenie go strzałką.