Konsultacje energetyczne

Oferujemy doradztwo w zakresie optymalnego użytkowania energii elektrycznej. Dotyczy ono zarówno eksploatacji energii, jak i warunków jej dostawy.

Analizy przeprowadzone przez naszych ekspertów umożliwiły licznej grupie naszych Klientów znaczące ograniczenia wydatków, przy zachowaniu niezawodności dostawy i funkcjonalności zasilanych urządzeń.

Proponujemy usługi w zakresie:

 • analizy umów i taryf,
 • opracowania profilu energetycznego firmy,
 • audytu energetycznego,
 • doradztwa na wolnym rynku energii,
 • szkoleń w zakresie TPA

Analiza umów i taryf

Ograniczenie kosztów energii elektrycznej można rozpocząć od razu, bez spełnienia warunków niezbędnych do skorzystania z zasady TPA. Najlepiej zacząć od zmniejszenia kosztów zakupu energii elektrycznej dzięki zmianie taryfy przyznanej przez Zakład Energetyczny, redukcji opłat za moc bierną lub zmianę parametrów umowy. Pamiętajcie Państwo, że zakład  energetyczny jako monopolista, zaproponował umowę korzystną dla siebie, nie dla Was. Poddamy Waszą dotychczasową umowę rzetelnej weryfikacji, porównując ponoszone koszty z rzeczywistym stanem zużycia energii. Przeanalizujemy możliwości jej renegocjacji np. w zakresie wartości mocy umownej. Oszczędności na samej tylko zmianie taryf, bądź obniżeniu mocy umownej, mogą sięgać nawet do 10% kosztów zakupu energii.

Opracowanie profilu energetycznego

Wiedza na temat profilu zużycia energii przez obiekt, jest jedną z podstawowych informacji umożliwiających podjęcie decyzji o skorzystaniu z zasady TPA i przyszłym sposobie funkcjonowania na rynku energii elektrycznej. Do opracowania profilu niezbędne są historyczne dane pomiarowe, które powinien udostępnić zakład energetyczny. W przypadku, gdyby nie było to możliwe, konieczne jest wykonanie kontrolnego pomiaru i rejestracji zużycia energii. Dysponujemy technologiami, które umożliwiają bezproblemowe przeprowadzenie takich działań. Uzyskane dane po opracowaniu i standaryzacji, są podstawą do budowy profilu zużycia energii w funkcji czasu i wyjściową do dalszych czynności.

Audyt energetyczny

Pojęcie audytu energetycznego ma szeroki zakres i jest różnie rozumiane przez różne instytucje. Nasza oferta audytu energetycznego obejmuje:

 • sprawdzenie gotowości do skorzystania z zasady TPA

  Inwentaryzacja i założenia do modyfikacji układów pomiarowo-rozliczeniowych; inwentaryzacja i ocena parametrów zasilania dla przyłączy, ocena prawidłowości mocy zamówionej, inwentaryzacja i ocena urządzeń kompensacji mocy biernej. Są to podstawowe elementy raportu audytu energetycznego, a ich przeprowadzenie jest niezbędne do oceny możliwości korzystania z zasady TPA.
 • sprawdzenie jakości instalacji elektrycznych

  Badanie instalacji elektrycznych za pomocą kamery termowizyjnej pomoże zapobiec awariom, a tym samym stratom. Na wykonanych zdjęciach doskonale widoczne są „słabe” punkty instalacji, które zagrażają prawidłowości i niezawodności zasilania.
 • sprawdzenie prawidłowości rozliczeń

  Czy jesteście Państwo pewni, że płacicie tylko za energię zużywaną przez Was? Na to pytanie trudno odpowiedzieć w przypadku braku wiarygodnej i aktualnej dokumentacji. Zdarza się, że za „naszym” licznikiem podłączony jest odbiornik energii używany przez innych.
 • sprawdzenie możliwości poprawy ekonomiki zużycia energii

  Dysponując rozległą wiedzą o dostępnych technologiach poprawiających efektywność różnych instalacji technologicznych (napędy, wentylacja, oświetlenie, klimatyzacja, chłodnictwo, ogrzewanie itd.) możemy sprawdzić i ocenić, gdzie w istniejących systemach są możliwe oszczędności wydatków na energię i jaki efekt ekonomiczny może przynieść zastosowanie różnych rozwiązań. W wyniku przeprowadzonego audytu Klient otrzymuje raport, który może dowolnie wykorzystać, nie tylko w oparciu o ofertę Bricks & Bits.

Doradztwo na wolnym rynku energii

Jeżeli przeprowadzona analiza opłacalności wejścia w TPA wypadnie pozytywnie, pomagamy w załatwieniu wszelkich związanych z tym formalności. Możemy także, działając z upoważnienia Klienta, prowadzić w Jego imieniu negocjacje, kontaktować się z dostawcami energii oraz prowadzić korespondencję. Wszystko po to, aby wejście na rynek energii było jak najmniej kosztowne, szybkie, bezpieczne oraz, aby w efekcie naszych działań, Klient uzyskał status Uczestnika Rynku Energii.

Szkolenie w zakresie TPA

Postępująca liberalizacja rynku energii elektrycznej dotarła do Polski. Już teraz każdy odbiorca może skorzystać z wprowadzenia zasady TPA i wybrać dowolnego dostawcę energii elektrycznej. Pojawia się jednak szereg pytań. Na czym dokładnie polega zasada TPA? Jakie może przynieść korzyści? Jak przygotować się do wdrożenia nowych zasad? Jak postępować z zakładem energetycznym? – Na te pytania odpowiemy na szkoleniach dotyczących rynku energii oraz sposobów działania na nim. Uczymy jak przygotować się do negocjacji z zakładem energetycznym, jakie oszczędności są możliwe do osiągnięcia, jakie ewentualne przeszkody mogą się pojawić i jak je ominąć.

Świadectwa energetyczne budynków

    W związku z obowiązującą nas od 01.01.2009r. nowelizacją do ustawy Prawo Budowlane każdy nowo wznoszony budynek musi posiadać „świadectwo energetyczne”. Dyrektywa nie dotyczy jedynie obiektów objętych ochroną konserwatorską, kultem religijnym, czasowym użytkowaniem oraz budynków o powierzchni do 50 metrów kwadratowych. Zapis o konieczności posiadania „świadectwa energetycznego” oznacza, że bez takiego dokumentu nie będzie możliwości ani sprzedaży, ani wynajmu danej nieruchomości. Pomagamy w uzyskaniu obowiązkowego świadectwa energetycznego.

 

Newsletter

Aby otrzymywać nasz Newsletter prosimy o wpisanie w poniższe okienko swojego adresu e-mail i zatwierdzenie go strzałką.