Systemy transmisji danych

Oferowane przez nas systemy transmisji danych są podstawą szybkiego, prostego i precyzyjnego rozliczania kosztów energii. Systemy posiadają szereg przydatnych funkcji umożliwiających sprawne zarządzanie infrastrukturą, mi.in. zapewniają jej monitoring, łatwe wykrywanie obszarów zagrożonych awarią, kontrolę nad nieuprawnionym poborem, dostarczają aktualnych danych i  co najważniejsze, współpracują z każdym rodzajem licznika (cyfrowym, pulsowym) każdego medium energetycznego (energia elektryczna, cieplna, woda, gaz, itp.). Transmisja danych odbywa się drogą radiową w wolnym paśmie częstotliwości, lub za pomocą GPRS. Istnieje też możliwość transmisji obrazu z kamery. Systemy realizujemy „pod klucz”, począwszy od przeprowadzenia wszelkich ustaleń, poprzez wykonanie całej infrastruktury, aż po uruchomienie specjalistycznego oprogramowania na komputerze centrum rozliczeniowego (dyspozytorskiego).


GSM/GPRS

Systemy pomiarowe i transmisji

Platforma Web2MTM

Platforma Web2MTM zapewnia rozwiązania do automatycznego odczytu liczników (AMR) dla firm działających w branży komórkowej, energetycznej, systemów podlicznikowych, producentów liczników, zarządzania zapasami przez dostawcę (VMI) oraz zarządzania w telekomunikacji i transporcie.

Platforma wykorzystuje nowe technologie bezprzewodowe do transmisji danych z terenu do centrum informatycznego w celu monitorowania, kontroli i konfigurowania liczników, urządzeń i maszyn w terenie. Dostępne są rozwiązania kablowe (Ethernet), bezprzewodowe (sieć komórkowa, sieć satelitarna) lub wykorzystanie połączeń wdzwanianych (dial-up).

Operatorzy bezprzewodowi działają zazwyczaj w sieci GSM lub CDMA. W tej kategorii Web2MTM zapewnia  konfigurację charakteryzującą się wysokimi osiągami i niskim kosztem eksploatacji. Web2MTM jest zgodna również z dedykowaną, unikatową siecią WLAN.

Elementy platformy Web2MTM

Web2MTM zapewnia kompletne rozwiązanie do monitorowania szeregu urządzeń terenowych, takich jak liczniki i czujniki elektryczne. ICUTM łączy się z urządzeniami terenowymi w celu zebrania z nich danych, parametrów i statusu. ICUTM prowadzi także dwukierunkową transmisję danych urządzenia do ISGTM (Internet Server Gateway) poprzez sieci WLAN, sieci GSM/GPRS, CDMA lub Internet. System komunikuje się z użytkownikiem wysyłając powiadomienia, aktualizacje i alarmy poprzez SMS, WAP oraz e-maile. Jednocześnie umożliwia użytkownikowi komunikowanie się z urządzeniami terenowymi i ich kontrolę poprzez ICUTM.

Platforma Web2MTM dostarcza internetowego rozwiązania archiwizacji danych, obsługującego wszystkie protokoły branżowe, takie jak XML, HTTP i SQL. Platforma ta jest idealna dla aplikacji AMR, VMI, monitorowania bezpieczeństwa i środowiska.

Funkcje:

 • zdalne gromadzenie danych i kontrolę;
 • komunikację GSM/GPRS, CDMA lub SMS;
 • analizę, katalogowanie i pobieranie danych;
 • raportowanie wyjątków i alarmów poprzez ekrany robocze,  SMS i e-mail;
 • hurtownię i przechowywanie danych;
 • integrację z aplikacjami klientów i tradycyjnymi systemami;
 • prezentację treści w urządzeniach przenośnych i standardowych przeglądarkach internetowych;
 • zdalną konfigurację ICUTM;
 • konfigurację lokalną / tryb technika.

ICCUTM i ICUTM

ICCUTM (Interface Control and Communication Unit) i ICUTM (Interface and Communication Unit) to kompletna rodzina wszechstronnych jednostek pozyskiwania danych i kontroli, wyposażonych w zintegrowane funkcje komórkowe. Jednostki charakteryzują się niskim kosztem zarządzania i eksploatacji. Wyposażone są w wydajne kontrolery komórkowe, cechujące się łatwym w użytkowaniu systemem oprogramowania dla pracy lokalnej i zdalnej. Jednostki mogą pracować w trudnych warunkach środowiska i w szerokim zakresie temperatur.


RADIO

System AMR/AMI

System analizy stanów liczników AMR/AMI jest zaawansowanym narzędziem zarządzającym do odczytu i analizy liczników. W porównaniu z AMR wyposażony jest w wiele rozbudowanych funkcji i narzędzi analitycznych. Opierając się na ciągłym strumieniu danych dotyczących zużycia, zapewnia szeroki zakres informacji obejmujący szczegółowe i aktualne dane billingowe. Przyczynia się do istotnych oszczędności po stronie operacyjnej i pozwala na efektywniejszą realizację funkcji wsparcia klienta.

System jest oparty na opracowanej przez firmę architekturze sieci stacjonarnej. Jej struktura obejmuje nadajniki radiowe dużej mocy, bramy i repetery przekaźnikowe. Podstawą są tanie mierniki wielofunkcyjne, jednokierunkowe nadajniki o oczekiwanym czasie życia wynoszącym 10 lat (opcjonalnie 20 lat) oraz strategicznie rozmieszczone węzły odbiorcze o wysokiej czułości. W zależności od typu miernika i jego lokalizacji, pojedynczy nadajnik może być podłączony do czterech liczników jednocześnie, zapewniając istotne oszczędności kosztów kapitałowych.


Informacje z liczników są gromadzone okresowo i przesyłane kilka razy dziennie w pakietach radiowych opartych na zbiorze algorytmów uwzględniających czas i zużycie, jak również inne zdarzenia. Stała instalacja sieciowa jest zaprojektowana w otwartej architekturze danych, co zapewnia wysoki poziom elastyczności ich gromadzenia. Modyfikacje oprogramowania i urządzeń są wdrażane łatwo i szybko. Repetery przekaźnikowe pozwalają na zapewnienie maksymalnego zasięgu i optymalnego pokrycia. Wszystko to sprawia, że system radiowy jest prosty, niezawodny i efektywny kosztowo.

Bramy łączą się z sieciami publicznymi, takimi jak sieci WiFi, sieci komórkowe, satelitarne, TCP/IP, LAN itp. Dane odebrane na bramach są natychmiast przekazywane do programowej bazy danych centrum kontrolnego systemu dla przetworzenia, analizy, raportowania, eksportu i archiwizacji.

Architekturę systemu można podsumować następująco:

 • interfejs do urządzeń pomiarowo-czujnikowych;
 • transmitery, w tym oprogramowanie sprzętowe / oprogramowanie punktów końcowych;
 • odbiorniki bram, repetery i interfejsy do/od sieci szkieletowej; linie kablowe, WiFi, komórkowe, GPRS, TCP/IP, prywatne;
 • oprogramowanie centrum kontrolnego do analizy, raportowania, archiwizacji i eksportu;
 • interfejs do systemów zastanych, Excela, Internetu.

System sprawdził się w wielu realizacjach, w których dostęp do liczników jest utrudniony: w złożonych budynkach, rozciągniętych na dużych obszarach okręgach miejskich, instalacjach podziemnych i wielu innych.

Nadajnik pracuje z licznikami wody, gazu lub prądu, w tym z rejestratorami licznikowymi, przesyłającym sygnały wyjściowe w postaci impulsowej, cyfrowej lub kodowanej. System pozwala także na bezpośrednie zbieranie danych komórkowych dla lokalizacji o niskim zagęszczeniu liczników do odczytu.

System został wprowadzony w wielu krajach, otrzymując wymagane aprobaty lokalne FCC, CE (Europa), Industry Canada, UK Radio Authority, Irish Radio Authority, Mexican Radio Authority, Australian Radio Authority, OFTA (Hong Kong), Chinese Radio Authority i innych. Niezależnie od lokalizacji wykorzystywana jest zawsze ta sama technologia. Dzięki temu w przypadku firm o międzynarodowej bazie klientów, w każdym z krajów można zastosować  dokładnie to samo rozwiązanie.

Z wykorzystaniem podstawowego systemu i struktury AMR/AMI wdrożyć można szereg innych aplikacji:

 • monitorowanie ścieków – telemetria zdalna (temperatura, pH, przepływ);
 • rolnictwo – zarządzanie uprawami;
 • bezpieczeństwo narodowe – wykrywanie i alerty krytyczne;
 • pola naftowe – zdalne wykrywanie przepływu i ciśnienia;
 • oświetlenie uliczne – zarządzanie energią;
 • dystrybucja ciepła – zdalne monitorowanie (zużycie energii, ciśnienie, temperatura).

Jeśli chodzi o implementację w środowisku WiFi lub innych sieci publicznych, system zapewnia znakomitą propagację radiową:

 • zazwyczaj 1-2 węzły odbiorcze na lokalizację podlicznikową;
 • 1-3 węzły odbiorcze na milę kwadratową dla aplikacji związanych z mediami;
 • zasięg ½ - 1 ½ mili dla instalacji studzienkowych;
 • zasięg 2-3 mile dla węzłów odbiorczych w wieżach ciśnień;
 • zasięg 3-5 mil dla węzłów odbiorczych w wieżach telekomunikacyjnych.

Korzyści dla dostawców mediów:

 • dokładne i aktualne dane dotyczące zużycia, ułatwiające planowanie popytu;
 • natychmiastowe ostrzeganie o wyjątkowym zapotrzebowaniu;
 • identyfikacja lokalizacji o wyjątkowym zapotrzebowaniu;
 • powiadamianie o podejrzanych wyciekach;
 • stałe monitorowanie pomagające we właściwym wymiarowaniu wodomierzy;
 • możliwość stosowania taryf sezonowych i godzinowych dla kontroli zapotrzebowania;
 • dokładniejsze rachunki;
 • mniej spornych rachunków;
 • identyfikacja niedziałających liczników w momencie ich zatrzymania, co zmniejsza „utratę” zasobów i rodzi mniej sporów z klientami;
 • umieszczanie liczników wewnątrz lokali staje się uzasadnione, ponieważ nie ma potrzeby uzyskiwania dostępu w celu odczytu licznika;
 • informacje centrum obsługi klienta dotyczące zużycia przez klienta są aktualizowane w czasie rzeczywistym, przez co zapytania są łatwiejsze do obsłużenia;
 • ciągłe naliczanie rachunków zapobiega szczytom sezonowym w centrach obsługi klienta;
 • analiza przepływów nocnych;
 • analiza „zwolnienia” liczników;
 • skrócenie czasu potrzebnego centrum obsługi klienta na zamknięcie zapytania klienta;
 • dokładne profilowanie zużycia dla klientów komercyjnych.

Korzyści dla klientów dostawców mediów:

 • rachunki są dokładniejsze, ponieważ opierają się na bieżących danych i nie stanowią wyniku oszacowywania wynikającego z trudności w odczytaniu licznika pokrytego brudem lub umieszczonego w głębokiej studzience, zainstalowanego w niedostępnym miejscu itp.
 • obszerniejsze informacje na temat zużycia dostępne w centrum obsługi klienta
 • opcjonalny dostęp do danych dotyczących zużycia przez Internet
 • opcjonalne alerty SMS lub e-mailowe
 • poprawa zarządzania zasobami może prowadzić do rzadszych ograniczeń
 • pęknięcia rur i wycieki na terenie nieruchomości klienta są szybko identyfikowane

Newsletter

Aby otrzymywać nasz Newsletter prosimy o wpisanie w poniższe okienko swojego adresu e-mail i zatwierdzenie go strzałką.