Finansowanie

Decydując się na zastosowanie oferowanych przez Bricks & Bits rozwiązań, nasi Klienci mają szansę skorzystać z wyjątkowo korzystnych metod finansowania inwestycji.

Zaangażowanie środków własnych w energooszczędne systemy pozwala na uzyskanie dotacji z Krajowego lub Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. więcej

Klienci, którzy nie są zainteresowani tą formą finansowania, mają możliwość uzyskania preferencyjnych kredytów, których udziela między innymi Bank Ochrony Środowiska. więcej

Dla dużych Klientów komercyjnych oraz Samorządów mamy unikatową propozycję, polegającą na zawiązaniu partnerstwa między zleceniodawcą a Bricks & Bits. Dzięki temu rozwiązaniu obie strony partycypują w zyskach wynikających z oszczędności energetycznych, a wszelkie koszty związane ze stworzenia infrastruktury systemów leżą po stronie Bricks & Bits. więcej

Dla Klientów korzystających z wynajmowanej powierzchni oferujemy rozwiązanie leasingowe. W ten sposób sposób stwarzamy możliwość oszczędzania energii bez konieczności kupna systemów. Ich użytkowanie opiera się na zasadzie wynajmu. więcej

Kredyt preferencyjny

Dzięki porozumieniu z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz z Bankiem Ochrony Środowiska, możemy zaoferować naszym Klientom bardzo korzystne warunki finansowania. ARP i BOŚ po zapoznaniu się z ofertą Bricks & Bits zakwalifikował naszą działalność jako służącą ochronie środowiska naturalnego i objął naszych Klientów specjalną ofertą. Dlatego wszelkie inwestycje w urządzenia energooszczędne realizowane przy użyciu naszych systemów podlegają preferencyjnemu kredytowaniu ARP i BOŚ.

W przypadku zainteresowania tą formą finansowania, przekażemy Państwu komplet wymaganych przez Bank dokumentów, a wszystkich formalności dopełnicie Państwo w dowolnym oddziale BOŚ lub ARP.

 

Podział oszczędności (ESCO)

Ofertę opartą o podział oszczędności stworzyliśmy głównie z myślą o jednostkach samorządu terytorialnego. Unikalność tego rozwiązania polega na tym, że jego realizacja nie obciąża budżetu Miasta jakimikolwiek kosztami i pozwala na natychmiastowe wypracowanie w ramach oszczędności środków, które mogą być przeznaczone na inne cele.


Według naszych informacji jesteśmy jedynym przedsiębiorcą na polskim rynku, który oferuje tego typu usługę. W ramach proponowanego przez nas długoterminowego partnerstwa oferujemy całkowite finansowanie inwestycji: dostawę, instalację, obsługę i serwisowanie urządzeń służących oszczędzaniu energii, w zamian za udział w oszczędnościach określony umową. Jest to jedyne wynagrodzenie pobierane przez Bricks & Bits w zamian za stworzenie i administrację systemami energooszczędnymi przynoszącymi zyski obu partnerom.
 
W ten sposób środki publiczne nie zostają zaangażowane w realizację inwestycji, a znacznie zmniejszone koszty ponoszone na rachunki za energię, uwalniają potencjał inwestycyjny Samorządu.

Główne założenia współpracy:

  • Bricks & Bits zapewnia pełne finansowanie inwestycji

  • Bricks & Bits ponosi pełną odpowiedzialność za instalację i serwis urządzeń w trakcie trwania umowy oraz pokrywa wszelkie koszty związane z instalacją systemów

  • Bricks & Bits gwarantuje prawidłowość działania urządzeń w  okresie trwania umowy oraz zapewnia serwis pogwarancyjny

  • Czas trwania umowy wynosi 5-10 lat. Czas obowiązywania umowy liczony jest od daty zainstalowania ostatniego z urządzeń objętych umową. (Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem w kwestii uzyskania zgody Urzędu Zamówień Publicznych na podpisanie umowy dłuższej niż 3 lata)

  • Urządzenia na czas trwania umowy pozostają własnością Bricks & Bits

  • Po wygaśnięciu umowy urządzenia przechodzą na własność Miasta

  • Aneksem do umowy zostanie sporządzony spis wszystkich urządzeń i obwodów wraz z ich parametrami i osiąganymi oszczędnościami w każdym z nich, potwierdzony przez przedstawicieli obu stron

  • Rozliczenia stron będą następowały w terminach rozliczania się z dostawcą energii

 

Środki własne

Klienci zainteresowani finansowaniem inwestycji ze środków własnych mają możliwość dofinansowania ze środków Krajowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, co znacznie podnosi stopień rentowności przedsięwzięcia.

Inwestycja w energooszczędne systemy Bricks & Bits charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Typowy okres jej zwrotu wynosi 2,5 – 3 lata.
Cena oferowana standardowo zawiera koszt zakupu i dostawy urządzeń. Opcjonalnie proponujemy możliwość ich instalacji.

Leasing

Dla Klientów korzystających z wynajmowanej powierzchni oferujemyozwiązanie leasingowe. Dzięki temu Klienci mogą oszczędzać energię elektryczną przez określony okres czasu, bez konieczności nabywania systemów. r

Finansowanie będzie udzielane bezpośrednio przez Bricks & Bits na okres 5 lat. Pod koniec tego okresu systemy są zwracane przez  Klienta.

Newsletter

Aby otrzymywać nasz Newsletter prosimy o wpisanie w poniższe okienko swojego adresu e-mail i zatwierdzenie go strzałką.