PowerVision - jedinečný nástroj na monitoring a analýzu spotřeby elektrické energie

Přehledné schéma systému

Monitorovací systémy, požadavky a možnosti

V průběhu uplynulých let jsme mohli v oblasti monitorovacích systémů pozorovat rychlý vývoj. Pokud jde o vývoj softwaru vlastního uživatelského rozhraní těchto monitorovacích systémů, je jeho výsledkem uživatelsky komfortnější, přehlednější a přitom informačně komplexnější zobrazení. Díky rozvoji wireless technologií se změnil rovněž způsob přenosu dat, a to i díky systémům budovaným na SIM-kartové GPRS komunikaci.
Zároveň lze však také říci, že v oblasti hardwaru se průlomový vývoj v minulých letech nekonal a monitorovací systémy jsou i nadále velice drahé. Především zpětné nasazení (retrofit) takových monitorovacích systémů je tedy z hlediska nákladů a návratnosti investice ve většině případů velmi neefektivní. Dramatický posun firemního chování směrem k energetické efektivnosti, kterého jsme v posledním desetiletí svědky, sice vyžaduje od společností realizaci energeticky úsporných opatření, mnoho z těchto projektů je však založeno na neexistujících nebo nepřesných odhadech spotřeby. Náklady na provedení komplexní analýzy spotřeby však dosud představovaly investiční zátěž, která znehodnocovala finanční přínos případných úsporných projektů. 

 

 

Co je příčinou nákladnosti pořízení monitorovacích systémů?

V první řadě vybudování monitorovacího systému předchází dlouho trvající inženýrské plánování. Mnohem významnější část pořizovacích nákladů pak tvoří zejména náklady na vybudování a na samotné prostředky (zařízení). V rámci projektu je třeba zohlednit např. cenu elektroměru, umožňujícího vysílaní impulsních signálů, náklady na jeho zabudování na vhodném místě, kabeláž a propojení s komunikační centrálou. Aby mohla být konkrétní elektrická síť detailně sledována, je zapotřebí značného množství těchto systémových prvků. Jejich nasazení pak značně prodražují různé komplikace, např. nedostatek prostoru na osazení elektroměrů, nevhodné (zastaralé) způsoby uložení kabelových rozvodů a jiné stavební a elektroinstalační problémy vzplývající z výchozího stavu. Všeobecně lze tedy říci, že monitorovací systémy kladou velké nároky na pořízení vlastních prostředků a jejich dodatečné nasazení je komplikované - a proto i drahé.

Proč je PowerVision vhodným řešením?

PowerVision je monitorovací systém, u kterého se vývoj zaměřil právě na to, jak snížit jeho pořizovací a instalační cenu. Výhradním distributorem PowerVision pro Českou a Slovenskou Republiku je společnost Bricks & Bits. Dle našeho názoru PowerVision skutečně nabízí odpověď na problémy spojené jak s projektováním, tak s implementací monitorovacího systému.  Největšími přednostmi PowerVision jsou minimální nároky na hardware a snadná instalace systému, popř. jeho snadné přemístění na jiné body, které mají být měřeny. Uživateli systému PowerVision dále nevznikají žádné dodatečné náklady spojené s jeho provozem. Veškerá data jsou ukládána na centrálních serverech a software pro jejich zobrazení je uživateli přístupný na internetu na principu SaaS (Software as a Service).

Jaká je stavba monitorovacího systému PowerVision?

PowerVision je založen na bezdrátové a samonapájecí snímací jednotce - senzoru, který svým rozměrem a způsobem upevnění umožňuje snadnou instalaci i do přeplněné rozvodné skříně. Tento senzor je přes své miniaturní rozměry (viz obrázek) zaroveň vysílačem, který předává každých každých 10 sekund informace o jím monitorovaném okruhu/spotřebiči. Senzor je instalován na všechny tři fáze okruhu/spotřebiče. Dalším prvkem systému je datová sběrnice, která přijímá radiofrekvenční signál vysílaný senzorem. Tato sběrnice zvládne současně zpracovat data z až 250ti senzorů instalovaných v jejím dosahu a dále je prostřednictvím internetu předávat do centrální databáze. Toto jsou jediné dva prvky, které je nutné fyzicky instalovat na měřeném místě. Jejich nasazení nevyžaduje žádné změny ve stávající infrastruktuře, stavební či jiné zásahy a ve věšině případů ani nedochází kvůli instalaci k přerušení provozu na daném pracovišti.

Další výhody PowerVision

Hodnoty naměřené jednotlivými senzory se ukládají v centrální databázi jsou zobrazovány prostřednictvím intuitivního a uživatelsky přívětivého prohlížeče. Uživateli je k dispozici mnoho nástrojů k další analýze údajů o spotřebě. Může tak např. online sledovat informace o spotřebě nebo o nákladech, na jednom i mnoha odběrných místech současně, nebo konkrétně u jednotlivého spotřebiče. Je možné srovnávat spotřeby různých okruhů za různá období, sledovat závislost spotřeby
na denní nebo roční době, na teplotě atd. Systém umožňuje nastavení funkcí online upozornění (alertů) formou e-mailu nebo sms při nestandardním průběhu spotřeby nebo výpadku. PowerVision rovněž nabízí funkci exportu veškerých dat do MS Excel nebo nastavení parametrů pro automatickou tvorbu reportů o spotřebě ve formátu pdf (viz obrázek).

PowerVision – uživatelské rozhraní a analytické nástroje

Single-site Dashboard
Multi-site Dashboard
Heat Map - Nesprávné zapínání světel: úspora 3000 kWh/rok
Sledování spotřeby – Detekce poruchy kondenzátoru: úspora $5200/rok
Sledování spotřeby jednotlivých okruhů v závislosti na vnější teplotě: nesprávné spínání klimatizace mimo provozní hodiny a bez vztahu k vnější teplotě
Overlay charting – Sledování odchylek od standardního průběhu spotřeby daného okruhu za několik období

Newsletter

Poznámka: Pole označená * jsou povinná!

Poradíme Vám

Naši klienti