Měření a správa protokolu elekt. energie

Námi nabízený měřicí systém je ideálním nástrojem aizace zúčtovávání, analýzy a optimalizace spotřeby elektrické energie ve velkých podnikatelských komplexech.

Automatizovaný měřicí systém s vysokou přesností (třída 0,5) se zakládá na soustavě nevelkých a mnohokanálových měřících přístrojů elektrické energie. Přesnost měřicího systému a jednocyklové pozorování hladiny a způsobu spotřeby energie umožňuje shromáždit kompletní údaje o spotřebě proudu. Analýza minulých údajů umožňuje navržení optimalizačních operací.

Jinou výhodnou stránkou systému je možnost zavést měření pro jednotlivá místa spotřeby elektrické energie. Tato situace se vztahuje na případ, kdy máme mnoho nájemců nebo rozvětvený technologický proces. Systém  přiřazuje  náklady na spotřebovanou energii každému odděleně.

Výhody plynoucí ze zavedení systémů řízení:

 • přesné a aktuální údaje týkající se spotřeby, které usnadňují plánování poptávky
 • okamžité varování o mimořádném požadavku
 • identifikace lokalizace mimořádného požadavku
 • hlášení podezřelých úniků
 • stálé monitorování užitečné pro správné dimenzování vodoměrů
 • možnost uplatňování sezonních a hodinových tarifů pro kontrolu požadavků
 • přesnější účty
 • méně sporných účtů
 • identifikace nefunkčních měřících přístrojů v momentě zastavení jejich činnosti, což vede k omezení „ztráty”zásoby a omezení sporů s klienty
 • umísťování měřících přístrojů uvnitř budov je odůvodněné, odpadá totiž nutnost přístupu k měřícímu přístroji pro odečtení údajů
 • informace centra klientské obsluhy týkající se spotřeby jsou aktualizovány v realném čase, a proto je možné snadněji zodpovídat dotazy
 • plynulé vypočítávání účtů zamezuje sezonním špičkám v centrech klientské obsluhy
 • analýza nočních toků
 • analýza „zpomalení” měřících přístrojů
 • zkrácení doby nezbytné centru klientské obsluhy pro konečné zodpovězení dotazu klienta
 • přesné profilování spotřeby pro komerční účely

Newsletter

Poznámka: Pole označená * jsou povinná!

Poradíme Vám

Naši klienti