Hospodaření s energií

Majitelé průmyslových, kancelářských nebo obchodních objektů, ve kterých konečným uživatelem energie jsou nájemci těchto objektů, mohou vydělávat na obratu energie. Toto řešení může být zvlášť výhodné v případech, kdy majitel objektu nakupuje energii středního napětí a prodává dále jako energii s nízkým napětím nebo pokud jako velký klient nakupuje energii za výhodnější sazby. Máme velké zkušenosti, pokud jde o získávání nezbytných dokladů a povolení.

Vyúčtovávání spotřeby energie

V případě, že náklady na spotřebu energie jsou vyúčtovávány mezi nájemci a podnájemci, pro přesnost zúčtování navrhujeme instalaci měřicího systému. Tento systém je vybaven funkcí dálkového čtení měřičů a přenosu dat do zúčtovacího centra. Vhodně navržený měřicí systém umožňuje řádné vyměření a vyúčtovávání energie spotřebované  přímo nájemci nebo v technologických instalacích nezbytných pro chod objektu.

Fakturace

Dle příkazu majitele můžeme zpracovat systém vyúčtovávání a fakturace nájemců, včetně zúčtovávání nákladů na energii spotřebovanou ve společných prostorách.

Plný outsourcing

Navrhujeme kompletní převzetí všech níže uvedených záležitostí od majitele objektu:

  • získání nezbytných povolení k řízení, distribuci a obratu elektrické energie
  • schválení distribučních tarifů elektrické energie
  • nainstalování nebo modernizaci měřicího systému tak, aby umožňoval řádné a přesné zúčtovávání pro nájemce a jiné hlavní odběry energie v objektu (např. ventilační systém, osvětlení společných prostor, klimatizace)
  • nainstalování systému dálkového odečtu měřicích přístrojů
  • obsluha měřícího systému včetně dálkového odečtu měřících přístrojů, bilancování energie v objektu, vystavování a vymáhání faktur jménem majitele, zpracovávání zpráv
  • rozúčtovávání nákladů (např. teplo, chlad) mezi nájemce 

Newsletter

Poznámka: Pole označená * jsou povinná!

Poradíme Vám

Naši klienti