Úspory ve ventilaci

Účinné úspory ve ventilačních systémech jsou možné díky optimalizaci a racionalizaci chodu zařízení. Námi navrhované systémy omezují plýtvání energií, slaďují chod zařízení se skutečnou spotřebou a prodlužují jejich životnost díky snížení provozního zatížení. Ve ventilačních systémech se výborně osvědčují dvě z našich řešení: Intelli-Hood určený pro uplatnění v kuchyňském větrání a AHU k uplatnění všude tam, kde jde o ventilační soustavy fungující na bázi indukčních motorů.

 

Intelli-Hood

Úspory v kuchyňském větrání.

Intelli-Hood je novátorské řešení určené pro práci v kuchyňských větracích systémech průmyslových závodů.

Drtivá většina kuchyňských větracích systémů pracuje na 100 % své výkonnosti během celé doby provozu. Týká se to doby intenzívní práce kuchyně a doby snížení objemu objednávek na kuchyňské produkty. Hodnota takto vyplýtvané energie v tomto oboru hospodářství dosahuje milionů.

V době vysoké konkurence tržního hospodářství sílí vědomí, že novátorství a ovládání nákladů je šancí, jak získat konkurenční převahu. To nutí i ty nejmocnější ekonomické hráče hledat úsporu. Systém Intelli-Hood vychází vstříc těmto potřebám. Je to významný objev v oboru redukce nákladů na energii pro kuchyňské větrací systémy v posledních letech.

Použití v systému Intelli-Hood zaručuje přesnou kontrolu odpadního vzduchu v závislosti na potřebě, a tím generování úspor. Námi navržená instalace systému Intelli-Hood umožňuje návratnost investice během tří let.

Řešení nabízená našim klientům byla ověřena a jsou na světovém trhu doporučována mnoha klienty. V dnešní době je v provozu přes 1000 instalací systému Intelli-Hood na celém světě - většinou v Západní Evropě a ve Spojených státech. Hlavními odběrateli tohoto řešení jsou řetězce supermarketů, hotely a restaurace.

 

AHU

AHU je řešení určené pro provoz ve ventilačních soustavách fungujících s využitím indukčních motorů. Vysoká účinnost AHU umožňuje dosažení až 70 % spotřebováváné elektrické energie.

Podstata činnosti AHU spočívá ve využití rezervy výkonu motorů větráků. To je možné díky tomu, že většina ventilačních instalací je navrhována a vyráběna s rezervou výkonu větší než je to skutečně nutné. Toto řešení kompenzuje obtížné podmínky práce instalací, jako např. zanešení potrubí, havárie a vytékání. V zásadě rezerva výkonu větráků pro přívod vzduchu číní kolem 20%. Úspory jsou možné, jestliže sladíme výkonnost motoru se skutečnou potřebou ventilačního vzduchu. AHU poskytuje možnost regulace rychlosti otáčení větráků ve velmi širokém pásmu. I minimální omezení rychlosti otáčení motorů umožňuje uspoření značného množství energie. Pro příklad: při omezení rychlosti jen o 20% klesá přikon dokonce o polovinu.

AHU navíc umožňuje adaptační ovládání proudění vzduchu, protože aicky harmonizuje činnost ventilační soustavy se stávajícími podmínkámi. Tato funkce umožňuje dosažení další úspory.

 

Newsletter

Poznámka: Pole označená * jsou povinná!

Poradíme Vám

Naši klienti