Úspory v pohonech

Regulátor elektrické energie asynchroních motorů (MEC) je nejmodernější řešení optimalizující chod elektrických motorů v mnoha komerčních a průmyslových aplikacích, jako jsou chladírenství, ventilace, pohyblivé schody, dopravníky, míchačky, drtičky, čerpadla a  další. Tento integrovaný systém spojuje pozvolný rozběh, korekci účiníku a úsporu energie v jednom.

Architektura MEC je založena na ověřené technologii hlavní platformy PES, která již byla uplatněna v tisících instalacích po celém světě.

Podstatou práce MEC je dynamická optimalizace napájecího napětí za účelem zajištění toho, aby do regulovaného motoru bylo dodáno jen takové množství energie, jaké je zapotřebí pro maximalizaci výkonnosti (eliminace plýtvaní energie).

Vedle přímé úspory energie MEC přináší další výhody:

 • optimalizuje napájecí napětí v závislosti na momentálním zatížení motoru, a tím eliminuje nadbytečnou spotřebu energie
 • redukuje spouštěcí proud v rozmezí 1,5 - 2,5 krát v poměru k nominálnímu proudu. Následkem je omezení opotřebení motoru a prodloužení jeho očekávané životnosti
 • eliminuje nutnost instalování zařízení pro pozvolné spouštění a pro korekci součinitele výkonu

Funkce - posloupnost operací:

 • motor se spouští při sníženém napětí pro zajištění nižšího spouštěcího proudu. Po deseti vteřinách se do motoru dodává plné napětí, aby se zajistilo ukončení uvedení motoru do chodu
 • v případě že zatížení nedosáhne maximální úrovně, do motoru se dodá menší napětí, což omezí napájecí proud o 20 - 50 %:

  • omezení příkonu o 3 - 25 %v závislosti na zatížení
  • omezení ztrát vedení o 30 - 70 %
  • zlepšení účiníku o 15 - 60 %
  • snížení spouštěcího proudu 1,5 - 2,5 krát v poměru k nominálnímu proudu

 • stoupne-li zatížení nad určenou úroveň, do motoru se dodá plné napětí

 

Zařízení chrání motor před těmito jevy:

 • proudová nevyváženost (schází fáze)
 • přehřívání transformátoru (140o C)
 • zevní přehřívání motoru

Možné regulace a nastavení:

 • hladina proudu, při níž dochází ke změně pracovního režimu (tovární nastavení - 60 % nominální hodnoty)
 • doba spouštění

Monitorování dat:

Na LCD monitoru umístěném na čelní stěně MEC se budou promítat tato data:

 • proud podle fází
 • celková přiváděný příkon
 • napájecí napětí
 • součinitel výkonu
 • měřič úspory (hodiny) Přemostění/Úspora

Pomocné stykače:

 • okamžité - aktivace po spouštěcím povelu
 • s prodlevou - aktivace po ukončení spouštěcí sekvence
 • havárie - aktivace v případě havárie

Newsletter

Poznámka: Pole označená * jsou povinná!

Poradíme Vám

Naši klienti