Úspory v ohřevu

Asi třetina celé energie v České republice je využívána k vytápění domácností, výrobních hal, prodejen nebo obchodních center. Míra spotřeby je zřejmá, když si uvědomíme, že se skoro 70 % energie v průměrné domácnosti spotřebovává právě pro tento účel. Úspora energie už začíná v etapě volby technologie. Výsledek může značně zlepšit zavedení energeticky úsporných zařízení, která optimalizují provoz zařízení pro ohřev a zařízení pro správný oběh vzdušné hmoty. Úspory díky zavedení energeticky úsporných systémů mohou dosáhnout až 30%.

KR36 - Úspora topného činidla v kotlích

Základem řešení, které slouží k úspoře topného média v kotlích, je zařízení KR36. Toto zařízení je určeno pro provoz v parních a vodních kotlích napájených  plynem a topným olejem. Účelem tohoto zařízení je účinnější využívání energie vzniklé spalováním paliva, a tím její úspora, s dodržením stejných parametrů výkonu kotle.

Unikátním prvkem KR36 je ovládač KCH-A1 vybavený logickým systémem, který umožňuje, aby zařízení provádělo analýzu údajů a zvyšovalo výkonnost kotle. Na ovladač je napojena sonda, která poskytuje údaje o aktuální spotřebě tepla. Na základě těchto údajů se kotel zapíná nebo vypíná. Systém dosahuje maxima svých možností teprve po určité době, nutné pro adaptaci a přizpůsobení práce hořáků k cyklům na požadavky tepla.

Nejvyšší úspory (20%) se dosahuje v kotlích s jednou nebo dvěma tryskami a variabilním režimem tepelného zatížení. V instalacích s dvoutryskovými hořáky se dosahuje úspory kolem 14%.

Ventilační systém - Systém AirUse

Ventilační systém AirUse iniciuje novou řadu produktů podporujících efektivitu využívání tepla v objektech. Tento systém, který je nainstalovaný na stropě vysokých prostor, umožňuje generování úspor dosahujících 30% spotřeby výhřevné energie.

Základem funkce systému AirUse je pochopení specifiky funkce výhřevných systémů v objektech. Výhřevný systém dodává tepelnou energii do objektu až do dosažení určité teploty, kterou měří soustava čidel umístěných ve výši ramen člověka ( 1,5 m). Ohřatý vzduch je lehčí a tak přirozeně stoupá vzhůru ke stropu, kde se nahromaďuje. V případě nízkých prostor tento jev negeneruje znatelné ztráty energie, kdežto v případě vysokých stropů v prostorách, jako jsou skladištní haly nebo velkoprostorové obchody, výhřevný systém pro dosažení určité teploty zbytečně spotřebovává výhřevnou energii.

Vstříc tomuto problému vychází právě ventilační systém AirUse, který umožňuje oběh vzduchu a odvedení vzdušné hmoty směrem dolů.

Newsletter

Poznámka: Pole označená * jsou povinná!

Poradíme Vám

Naši klienti