Systém přenosu dat

Námi nabízené systémy přenosu dat jsou základem rychlého, snadného a přesného zúčtovávání nákladů na energii. Systémy jsou vybaveny řadou vhodných funkci, které umožňují efektivní ovládání infrastruktury, tj. zajišťují její monitoring, snadné vyhledávání oblastí ohrožených havárií, kontrolu neoprávněného odběru, dodávají aktuální údaje, a co je nejdůležitější - spolupracují s jakýmkoliv typem počítadla (digitální, impulzové) každého energetického média (elektrická a tepelná energie, voda, plyn atp.). Přenos dat probíhá pomocí rádia ve volném kmitočtovém pásmu nebo GPRS. Je také možnost přenosu snímku z kamery. Systémy realizujeme metodou „na klíč”. Počínaje provedením veškerých úvodních úkonů, přes zavedení celé infrastruktury a konče zprovozněním speciálního programového vybavení počítače zúčtovacího (dispečerského) centra.

GSM/GPRS

Měřící a přenosové systémy - Larotec

Platforma Web2MTM

Platforma Web2MTM firmy Larotec poskytuje řešení pro aický přenos dat z měřících zařízení (AMR) pro firmy, které působí v  energetickém odvětví, dále pro systémy subměřících přístrojů, pro výrobce měřicích zařízení, pro hospodaření se zásobami prostřednictvím dodavatele (VMI) a pro řízení v telekomunikaci a dopravě.

Platforma využívá nové bezdrátové technologie pro přenos dat do informačního centra za účelem monitorování, kontroly a konfigurování měřících zařízení mimo ústředí. Řešení: kabelové (Ethernet), bezdrátové (mobilní síť, satelitní síť) nebo využití spojů dial-up.

Bezdrátoví operátoři působí obvykle v sítí GSM nebo CDMA. V této kategorii Web2MTM poskytuje konfiguraci, která se vyznačuje vysokými výkony a nízkými provozními náklady. Web2MTM je rovněž shodná se sítí WLAN.

Elementy platformy Web2MTM

Web2MTM poskytuje kompletní řešení pro monitorování řady periferních zařízení jako jsou elektrické měřící přístroje a čidla. ICUTM se spojí s periferními zařízeními za účelem odběru dat, parametrů a statusu. ICUTM vede obousměrný přenos dat ze zařízení k ISGTM (Internet Server Gateway) přes sítě WLAN, sítě GSM/GPRS, CDMA nebo Internet. Systém komunikuje s uživatelem a předává mu zprávy, aktualizace a alarmy prostřednictvím SMS, WAP a e-mailů. Zároveň umožňuje uživateli kontakt s periferními zařízeními a jejich kontrolu přostřednictvím ICUTM.

Platforma Web2MTM poskytuje internetové řešení k archivaci dat. Obsluhuje všechny oborové protokoly jako jsou XML, HTTP a SQL. Tato platforma je ideální pro aplikace AMR, VMI, monitorování bezpečnosti a prostředí.

Funkce:

 • dálkový sběr dat a kontrola
 • komunikace pomocí GSM/GPRS, CDMA nebo SMS
 • rozbor, katalogizace a odběr dat
 • hlášení výjimek a alarmů prostřednictvím pracovních obrazovek, SMS a e-mailů,
 • velkosklad a uchování dat
 • integrace s aplikacemi klientů a tradičními systémy
 • prezentace obsahu v přenosných zařízeních a standardních internetových prohlížečích
 • dálková konfigurace ICUTM,
 • lokální konfigurace/režim technika

ICCUTM a ICUTM

ICCUTM (Interface Control and Communication Unit) a ICUTM (Interface and Communication Unit) je kompletní soustava všestranných sestav pro získávání dat a pro kontrolu. Tyto sestavy se vyznačují nízkými náklady na správu a provoz. Jsou vybaveny výkonnými interními kontrolními zařízeními se snadno ovladatelným softwarovým systémem pro lokální a dálkový provoz. Sestavy mohou fungovat v obtížných podmínkách prostředí a v širokém teplotním rozsahu.

 

RÁDIO

Systém AMR/AMI

Systém AMR/AMI je pokročilým řídícím nástrojem pro odečítání a rozbor funkcí měřících přístrojů. Ve srovnání s AMR je vybaven mnohými komplexními funkcemi a analytickými nástroji. S využitím plynulého toku dat týkajících se spotřeby poskytuje široký rozsah informací, který obsahuje podrobné a aktuální zúčtovací údaje. Umožňuje takto dosažení značných úspor po operativní stránce a také efektivnější realizaci funkce podpory klienta. Podstatou systému je firmou navržená architektura stacionární sítě. Struktura této sítě obsahuje výkonné rádiové vysílače, brány a  relé. Základ tvoří levné multifunkční měřící přístroje, jednosměrné vysílače s očekávánou životností 10 let (opční varianta 20 let) a strategicky rozmístěné přijímací uzly s vysokou citlivostí. V závislosti na typu měřiče a jeho lokalizaci může být jednotlivý vysílač napojen na čtyři měřiče současně, což přináší podstatné úspory kapitálových nákladů.

Informace z měřičů jsou shromažďovány periodicky a odesílany několikrát denně v rádiových paketech s využitím souboru algoritmů zohledňujících čas, spotřebu a jiné údaje. Stálá síťová instalace je navržena v otevřené architektuře dat, což zajišťuje vysokou úroveň pružnosti jejich sběru. Modifikace softwaru a zařízení jsou zaváděny snadno a rychle. Relé umožňují zajištění maximálního dosahu a optimálního krytí. Důsledkem toho všeho je, že rádiový systém je jednoduchý, spolehlivý a cenově dostupný.

Brány jsou spojeny s veřejnými sítěmi jako WiFi, mobilní a satelitní sítě, TCP/IP, LAN atd. Údaje odebrané na branách jsou okamžitě předávány programové bázi kontrolního centra systému pro jejich zpracování, analýzu, hlášení, export a archivaci.

Architekturu systému je možno shrnout následovně:

 • interface pro měřicí a čidlová zařízení
 • transmitery, včetně mikroprogamového vybavení (vybavení finálních míst)
 • přijímače brán, repeatery a interface do/od páteřních sítí, kabelové linky, WiFi, mobilní, GRPS, TCP/IP
 • programové vybavení kontrolního centra pro analýzu, hlášení, archivaci a export
 • interface pro stávající systémy, Excel a Internet

 

Systém se osvědčil v mnoha aplikacích, ve kterých je ztížený přístup k měřícím zařízením: v komplikovaných budovách, na rozsáhlých městských územích, v podzemních instalacích apod.

Vysílač pracuje s měřiči vody, plynu nebo proudu včetně registrátorů, které přenášejí výstupní signály v impulzní, digitální nebo kódované formě. Systém umožňuje také přímý sběr dat pro lokalizace s nízkou hustotou měřičů k odečtu dat.

Systém byl zaveden v mnoha zemích a získal požadované místní aprobace: FCC, CE (Evropa), Industry Canada, UK Radio Authority, Irish Radio Authority, Mexican Radio Authority, Australian Radio Authority, OTA (Hong Kong), Chinese Radio Authority a další. Nezávisle na lokalizaci je vždy uplatňovana stejná technologie. Z tohoto důvodu je možné v každé zemi využít přesně stejné řešení u firem, které mají mezinárodní klientskou základnu.

 

S využitím základního systému a struktury AMR/AMI je možné zavést mnoho dalších aplikací:

 • monitorování odpadních vod - dálková telemetrie (teplota, pH, průtok)
 • zemědělství - řízení pěstování plodin
 • národní bezpečnost - kritické alarmy
 • naftová pole - dálkové zjišťování průtoků a tlaku
 • pouliční osvětlení - řízení energie
 • distribuce tepla - dálkové monitorování (spotřeba energie, tlak, teplota)

 

Pokud jde o implementaci v prostředí WiFi nebo jiných veřejných sítích, systém zajišťuje výbornou rádiovou propagaci:

 • obvykle 1 - 2 přijímací uzly pro subměřidlovou lokalizaci
 • 1 - 3 přijímací uzly na čtvereční míli pro aplikace spojené s médii
 • dosah 0,5 - 1,5 míle pro jímkové instalace
 • dosah 2 - 3 míle pro přijímací uzly ve vodárenských věžích
 • dosah 3 - 5 mílí pro přijímací uzly v telekomunikačních věžích

 

Výhody pro dodavatele médií:

 • přesné a aktuální údaje týkající se spotřeby, což vede k usnadnění plánování poptávky
 • okamžité upozornění na mimořádný požadavek
 • identifikace lokalizace mimořádného požadavku
 • hlášení podezřelých úniků
 • stálé monitorování vhodné pro správné dimenzování vodoměrů
 • možnost uplatňování sezonních a hodinových tarifů pro kontrolu požadavků
 • přesnější účty
 • méně sporných účtů
 • identifikace nefunkčních měřících přístrojů v momentě zastavení jejich činnosti, což vede k omezení „ztráty”zásoby a omezení sporů s klienty
 • umísťování měřících přístrojů do vnitřních prostor budov je odůvodněné, není totiž nutnost přístupu k měřícímu přístroji pro odečet údajů
 • informace centra klientské obsluhy týkající se spotřeby jsou aktualizovány v realném čase, a proto je možné snadněji zodpovídat dotazy
 • plynulé vypočítávání účtů zamezuje sezonním špičkám v centrech klientské obsluhy
 • analýza nočních toků
 • analýza „zpomalení” měřících přístrojů
 • zkrácení doby nezbytné centru klientské obsluhy pro konečné zodpovězení dotazu klienta
 • přesné profilování spotřeby pro komerční účely

 

Výhody pro klienty dodavatelů médií:

 • účty jsou přesnější, protože jejich základem jsou průběžné údaje. Účty tak nejsou výsledkem odhadu, který může být způsoben obtížným odečítáním údajů ze znečištěného měřícího zařízení, měřícího zařízení umístěného v hluboké jímce nebo naistalovaného v nepřístupném místě apod.
 • širší informace ohledně spotřeby dostupné v centru klientské obsluhy
 • opční přístup přes Internet k údajům týkajícím se spotřeby
 • opční alarmy pomocí SMS nebo e-mailu
 • zlepšené hospodaření se zásobami může pozitivně ovlivnit výskyt výluk
 • narušení potrubí a úniky v prostoru nemovitosti klienta jsou rychle identifikovány

Newsletter

Poznámka: Pole označená * jsou povinná!

Poradíme Vám

Naši klienti