PowerVision

20. srpna 2012

Firma Bricks & Bits, která se specializuje na technologie zvyšující energetickou efektivitu, uvádí na trh PowerVision. Jde o aktuálně nejmodernější dostupný systém, díky němuž lze průběžně vzdáleným přístupem sledovat, jakým způsobem je využívána elektrická energie při provozu dané firmy. Získané informace rovněž umožňují provádět detailní analýzu spotřeby energie a na základě toho ji optimalizovat.

PowerVision umožňuje sledovat průběžně v reálném čase proces spotřeby elektrické energie. Informace získané díky použití tohoto řešení mohou značně přispět ke zvýšení energetické efektivity všech elektrických zařízení, provozovaných v daném podniku nebo ve více pobočkách stejné firmy.

„PowerVision poskytuje velmi přesné informace a přitom je neinvazivní, uživatelsky přívětivý a efektivní. Jedná se o komplexní, snadno instalovatelné řešení, které nevyžaduje  nákup žádných dalších zařízení, ani další investice. PowerVision je nabízen formou služby se stálým čtvrtletním poplatkem,“ říká Daniel Schlitner, prezident Bricks & Bits.

Uživatel PowerVision může v reálném čase sledovat na obrazovce notebooku nebo tabletu, jak je využívána energie v jednotlivých napájecích soustavách ve firmě: například osvětlení, ohřev, chlazení a podobně. Lze tedy velmi přesně zjistit, kdy a v jakých časových intervalech je spotřebováno konkrétní množství energie. Systém navíc umožňuje archivaci dat. Při provádění analýzy spotřeby energie tak můžeme rovněž sledovat, jak vypadala spotřeba v průběhu delších časových období, například měsíců, čtvrtletí a dokonce celého roku. Tato data je možné dále využít například pro komparativní analýzu mezi jednotlivými odběrnými místy nebo srovnatelnými elektrickými okruhy. Samozřejmostí je intuitivní a přívětivé uživatelské rozhraní, možnost vytváření reportů, nastavování tzv. alertů při odchylkách ve spotřebě nebo export dat do vlastní databáze.


 
Systém PowerVision se skládá ze 3 modulů. Součástí prvního jsou senzory, které provádějí indukční měření proudu. Druhou částí je sběrnice, které senzory každých 10 sekund předávají data o měření. Třetím modulem je platforma SaaS (Software as a Service) firmy Panoramic Power. Informace shromážděné sběrnicí se zasílají prostřednictvím WiFi, Ethernetu nebo přes GPRS. Přístup k těmto údajům, aktualizovaným každou minutu, je uživateli umožněn přes internetové rozhraní s pomocí unikátních přihlašovacích údajů. Po přihlášení se do aplikace získá uživatel přístup k podrobným grafům spotřeby energie na každém odběrném místě, v každém napájecím obvodu a pro každé zařízení ve firmě – samozřejmě pod podmínkou, že je toto zařízení opatřeno odpovídajícím senzorem.

„Díky PowerVision může mít každý podnikatel k dispozici kompletní informace o tom, kolik energie a jakým způsobem spotřebovává každé zařízení, provozované v jeho firmě. Tyto neocenitelné informace umožňují přijímat rozhodnutí, mající klíčový význam pro fungování celé firmy, obzvláště pro plánované investice,“ dodává Daniel Schlitner, ředitel Bricks & Bits.

Máme-li k dispozici informace získané prostřednictvím PowerVision, můžeme například srovnat celkovou spotřebu dle kategorií ve více pobočkách stejné firmy nebo na různých místech výrobní linky. Je možné také zpracovat 24hodinový profil spotřeby energie a podle něj zvolit optimální tarif pro dané zařízení nebo celou firmu. Navíc lze na základě některých křivek spotřeby energie vysledovat poruchy instalací nebo energeticky neefektivní situace (služba umožňuje nastavení tzv. alertů, okamžitých upozornění na výpadek nebo jinou situaci e-mailem nebo sms osobě zodpovědné za monitorování spotřeby energie). Takto je dokonce možné předvídat určité události (např. kontinuální běh kompresoru může svědčit o nedostatku chladiva nebo nesprávném provozování systému). PowerVision umožňuje sledovat proces spotřeby energie dle konkrétních napájecích obvodů zařízení firmy, s procentuálním rozdělením na jednotlivé kategorie, a také zjišťovat a porovnávat data, týkající se libovolných období.

„V tomtéž okamžiku může spotřebu energie sledovat libovolný počet osob, aniž by bylo nutné pořizovat další licence. PowerVision je již dostupný v nabídce firmy Bricks & Bits, která je výhradním distributorem tohoto řešení  v ČR,“ shrnuje Daniel Schlitner.

Více informací najdete na stránce www.bricks-bits.com.cz/sluzby



Newsletter

Poznámka: Pole označená * jsou povinná!

Poradíme Vám

Naši klienti