Financování

Jestliže se naši klienti rozhodnou zavést řešení nabízená firmou Bricks & Bits, mají šanci využít mimořádně výhodné metody financování investic.

Angažování vlastních prostředků do energeticky úsporných systémů umožňuje získat dotace z fondu ochrany životního prostředí.

Čti dále

 

Pro významné komerční klienty a samosprávné celky máme unikátní návrh, který spočívá v navázání partnerství mezi objednatelem a firmou Bricks & Bits. Díky tomuto řešení se obě strany podílejí na zisku z energetických úspor.

Čti dále

 

Pro klienty využívající pronajímané prostory nabízíme leasingová řešení. Takto poskytujeme možnost úspory energie, aniž by byla nutná koupě systémů. Využívání těchto systémů probíhá na základě pronájmu.

Čti dále

Úvěr

Systémy uvedené v naší nabídce lze financovat pomocí bankovních úvěrů.

V případě Vašeho zájmu o tuto formu financování Vám předáme seznam dokumentů vyžadovaných finančními společnostmi.

Rozdělení úspor

Nabídku zpracovanou na základě rozdělení úspor jsme adresovali hlavně samosprávním územním celkům. Výjimečnost tohoto řešení je založena na tom, že jeho realizace nezatěžuje rozpočet města žádnými náklady a umožňuje okamžitou úsporu vlastních prostředků, které mohou být určeny pro jiné účely.

V rámci námi navrhovaného dlouhodobého partnerství nabízíme kompletní financování investice: dodávku, montáž, obsluhu a servis energeticky úsporných zařízení náhradou za podíl na úsporách stanovený smlouvou. Je to jediná odměna pro Bricks & Bits za uvedení do provozu a správu energeticky úsporných systémů, které přinášejí zisk oběma partnerům.

Díky tomuto řešení nebudou veřejné prostředky použity pro realizaci investice a značně snížené náklady na energii uvolní investiční potenciál samosprávy.

 

Hlavní principy spolupráce:

  • Bricks & Bits zajišťuje financování investice v plné výši
  • Bricks & Bits v celém rozsahu ručí za instalaci a servis zařízení během platnosti smlouvy
  • Bricks & Bits zaručuje správnou funkčnost zařízení po dobu trvání smlouvy a zajišťuje pozáruční servis
  • doba trvání smlouvy činí 10 let. Platnost smlouvy se počítá od data nainstalování posledního z nasmlouvaných zařízení
  • rozdělení zisku na úsporách je v poměru 60 % pro Bricks & Bits a 40 % pro město 
  • po dobu trvání smlouvy je vlastníkem zařízení Bricks & Bits
  • po uplynutí doby platnosti smlouvy se zařízení stává majetkem města
  • v příloze smlouvy bude uveden soupis všech zařízení a obvodů včetně jejich parametrů a dosahované úspory v jednotlivých zařízeních. Tuto přílohu odsouhlasí zástupci obou stran. Údaje týkající se úspor v každém místě nainstalování zařízení budou základem pro výpočet odměny pro Bricks & Bits dle vzorce:

 

P = [K/(1-R) - K] x C

 

Vysvětlivky:

P - základ odměny

K - množství spotřebovaných kWh energie v zúčtovacím období

C - průměrná cena za 1 kWh energie dle faktury veřejného dodavatele pro příslušné zúčtovací období v CZK

 

  • Zúčtování stran se bude provádět v zúčtovacích termínech dodavatele energie

Vlastní prostředky

Zájemci o financování investice z vlastních prostředků mají možnost získat dofinancování z fondu Ministerstva životního prostředí, což značně zvyšuje míru rentability akce. Investice do energeticky úsporných systémů Bricks & Bits se vyznačuje vysokým stupněm bezpečnosti. Běžná doba návratnosti investice číní 2,5 - 3 roky.

Standardně cena obsahuje náklady na nákup a dodání zařízení.

Leasing

Pro klienty, kteří využívají pronajaté prostory, nabízíme řešení ve formě leasingu. Díky tomuto řešení mohou klienti šetřit elektrickou energii během dohodnuté doby, aniž by byla nutná koupě systémů.

Financování bude poskytováno přímo firmou Bricks & Bits po dobu 5 let. Po uplynutí tohoto období klient vrátí zapůjčené systémy firmě Bricks & Bits. 

Newsletter

Poznámka: Pole označená * jsou povinná!

Poradíme Vám

Naši klienti