Obchodní centra

Kompletní řešení nabízená naší firmou majitelům obchodních center obsahují široké spektrum služeb - od řízení dodávek elektrické energie přes vyúčtovávání nájemců až po konzultaci.

Základní výhody, které majitelům obchodních center přináší spolupráce s naší firmou, jsou:

 • eliminace energetických ztrát
 • získání efektivní kontroly energetické spotřeby
 • možnost lepší alokace společných prostor, které jsou využívány nájemci

Poskytujeme rovněž možnost přechodu od paušálního vyúčtovávání energie k průběžné tarifikaci.

Navíc díky našim systémům proces řízení energie přestává být pro majitele zdrojem nákladů, a proto jim může přinášet znatelné příjmy. Tyto příjmy tvoří: správné energetické hospodaření v objektu, systém stálého monitoringu a zúčtování. Výsledkem je řádné vyúčtovávání spotřeby.

Výhody plynoucí ze spolupráce s Bricks & Bits:

 • úspora energie jako efekt monitorování spotřeby energie všemi uživateli
 • alokace „společné” spotřeby
 • centrální systém řízení spotřeby energie
 • podrobná hlášení a analýza dat
 • přesné měření všech odběrů
 • znatelné omezení ztráty
 • snížení provozních nákladů
 • správný systém fakturace

 

Viz.: Měření a řízení toku elektrické energie a energetické konzultace.

 

Zavedeno v:

 • Galeria Mokotów
 • Plaza Centers

Newsletter

Poznámka: Pole označená * jsou povinná!

Poradíme Vám

Naši klienti